VÝUKA


• zajišťujeme výuku běžných i méně frekventovaných jazyků a češtiny pro cizince
• učíme v průběhu školního roku
i o prázdninách

• zajišťujeme výuku pro podniky, školy, státní instituce i soukromé klienty
• vyučují čeští lektoři i rodilí mluvčí v našich prostorách nebo docházejí ke klientům
• používáme nejen klasické učebnice
a poslechové pomůcky ale i řadu doplňujících materiálů které podporují obohacení slovní zásoby a využívají vizuální paměť studentů
• zajišťujeme odborné zaměření kurzů podle potřeb klientů
• zprostředkováváme odstranění psychických bloků, které snižují efektivnost učení
• připravujeme jak kurzy skupinové tak i stále oblíbenější "individuálky", které mají
řadu nesporných výhod

• skupinové kurzy mají pravidelný rozvrh výuky
do skup. kurzů pro veřejnost je možné se zapojit kdykoli v průběhu jejich konání; podle termínu zapojení se určí poměrná část kurzovného

individuálky maximálně přizpůsobujeme potřebám
a možnostem klientů
v zaměření i tempu výuky, v proporci mezi gramatikou a konverzací, v čase i místě konání kurzu, v používaných studijních materiálech; kromě toho má klient možnost odvolat výuku podle předem stanovených pravidel a ta pak není zahrnuta do úhrady kurzovného nebo se odučí v náhradním termínu

osvědčení o absolvování našeho jazykového kurzu příslušné pokročilosti vydáváme na požádání klienta.