CENY

Výuka:

  • Naše ceny se zcela řídí individuálními požadavky klientů.
  • Každá zakázka má svá specifika, v jejímž rámci vždy provádíme aktuální kalkulaci.
  • Pokud se platí kurzovné na delší dobu dopředu, platba za výukovou hodinu se snižuje.
  • U zakázek většího rozsahu poskytujeme množstevní slevy.
Překlady:
• základní cena za 1NS do češtiny z běžných jazyků 300,-
• překlady z češtiny do běžných jazyků 350,-
• překlady se soudním ověřením: za 1 dokument 500,-
• překlady méně ferkventovaných jazyků od 450,-
• příplatek za odbornost 20-50%
• zachování a úprava grafiky 20%
• příplatek za express 30-50%

Uvedené ceny platí pro zakázky od 3 NS (1 NS odpovídá
textu o 1.800 znacích – tzn. Písmena i mezery)

Zakázky obsahem menší než 3 NS jsou účtovány od 500,- Kč/NS

 


Tlumočení:
• celodenní (8 hod.) 6.400,- Kč
• polodenní (4 hod.) 3.200,-
• každá další započatá hodina nad výše uvedený rozsah 800,-
• zakázka v délce do 1 hodiny 1.600,-


Vzhledem k tomu, že každá zakázka má svá specifika, je konkrétní cena vždy záležitostí osobního jednání. U zakázek většího rozsahu poskytujeme slevy. Platba kurzovného na delší období dopředu se také příznivě projeví na ceně za výukovou hodinu. Obecně platí, že nejkratší zakázka je nejdražší. Ceny jsou uvedeny bez DPH, která je v našem případě 20 %.