PŘEKLADY

  • zajišťujeme překlady v běžných i méně frekventovaných jazycích
  • všeobecné i s odborným zaměřením
  • obyčejné i s ověřením
  • v běžných dodacích lhůtách i expres

Konečná cena zakázky se určuje podle její konkrétní povahy,
která je dána výše uvedenými variantami provedení.
U obyčejných překladů se vychází z ceny za normostranu = NS = 1800 znaků
(tedy písmena i mezery);
u překladů s ověřením se určuje cena:
- za NS u smluv a podobných materiálů
 - cena za dokument u rodných listů atp.

Podklady pro překlady musí být kvalitní, t.j. dobře čitelné. Přijímáme je a po zpracování předáváme podle předchozí dohody:

• elektronickou poštou
• osobně
• faxem
• poštou