TLUMOČENÍ

 

tlumočení zajišťujeme podle konkrétních požadavků klientů pro všeobecná i odborná jednání, pro pracovní i společenské příležitosti, pro jednání na úřadech apod.

V dostatečném předstihu před tlumočením je třeba poskytnout informace o tématu tlumočení, aby si tlumočník mohl připravit případnou odbornou terminologii.

• výsledná cena tlumočení se určuje podle konkrétní povahy zakázky

Při tlumočení mimo Prahu se navíc účtuje dopravné osobním automobilem podle platných předpisů pokud nebude dohodnuto jiné řešení.